Książki dostępne w wersji elektronicznej, w formacie ePub i Mobi, z indywidualnym certyfikatem własności (exLibris)